Časová dotace:
2 dny
 
Pro koho je seminář určen:
 • Pro lidi, kteří denně úzce spolupracují s druhými lidmi - manažeři, pracovníci v lidských zdrojích, konzultanti, obchodníci apod.

Přínosy:
 • Používá porozumění druhým lidem jako nástroj pro efektivní zvládání komunikace, zpětné vazby či změny návyků a přístupu.
 • Člověk, který zná svou strukturu osobnosti a je schopen identifikovat body svého rozvoje.
 • Účastník zná své silné a slabé stránky a je schopen postupně na slabých stránkách pracovat.
 • Vnímá své slabé stránky jako příležitost ke změně a navýšení svého potenciálu.
 • Rozvíjí své silné stránky a uplatňuje je ve firemní praxi.
 • Rozumí systému ennneagramu a používá ho ve firemní praxi.

Obsah:
 • Sebeuvědomění – instinkty, návyky, limity, potenciál.
 • Hledání a pochopení vlivu svých dominantních vnitřních motivů na každodenní pracovní i soukromé jednání.
 • Hledání a pochopení návyků v oblasti naplňování vlastních potřeb, v komunikaci, vztahovosti a konfliktních situacích.
 • Seznámení se s enneagramem jako systémem, který popisuje 9 typů osobnostních tendencí.
 • Porozumění těmto 9 typům a aplikace toho to porozumění do komunikace, zpětné vazby, řešení konfliktů, týmové dynamiky.
 • Na základě sebereflexe objevit vlastní typ a tedy styl manažera/leadera.
 • Sebereflexe a hledání cesty rozvoje.
 • Přehled o chování a adaptivních a negativních návyků.
 • Struktura a fungování osobnosti.
 • Pojmenování a porozumění silným a slabým stránkám osobnosti.

Časový harmonogram:
1. den od 09:00 do 17:00
2. den od 09:00 do 16:00
 

Doporučené semináře po absolvování kurzu:
Emoční a sociální kompetence ve firemní praxi
Enneakoučink

Reference
Tento seminář ještě nebyl hodnocen
Cena: 5000,- Kč
Termíny:
Aktuálně nemáme k dispozici žádné volné termíny
Zvolte termín:
TermínMístoLektorCena 
Aktuálně nemáme k dispozici žádné volné termíny