Libuše Brychtová

Náš tým: Libuše Brychtová

Lektor, kouč

libuse.brychtova@volny.cz

Lektorka, koučka přednášející semináře Sebeuvědomění s enneagramem, Emoční inteligenci, Práci s vnitřní energií. Využívá své znalosti enneagramu, emoční inteligence, rétoriky, práce s energií a technik NLP.


„Každý den, kdy dopřejeme trochu laskavé vědomé pozornosti sami sobě, je malým zázrakem.“  V každé firmě a v každém týmu jsou při dosahování cílů a plnění úkolů lidé nejdůležitějším prvkem. Jen v záplavě e-mailů, programů, aplikací, tabulek a grafů na tuhle skutečnost občas zapomínáme. Ve firmách kladu důraz na to, aby lidé, jako naprosto jedinečné bytosti, dostali příležitost svobodně vystoupit ze stínu „čísel“, aby si připomněli, jak se mohou smysluplně a efektivně rozvíjet, lépe pečovat o sebe i o své blízké a díky zlepšení sebe sama i svého rodinného zázemí pak mohou výrazně lépe a kvalitněji využívat svůj pracovní potenciál. Začít s větší pozorností u sebe je receptem na to, jak lépe zvládat náročné úkoly, konflikty, vedení a motivaci lidí i rozvoj firmy. „Za vším hledejme člověka s jeho lidskými kvalitami a buďme na této cestě vytrvalí.“ 
Libuše Brychtová 
 


Vzdělání a semináře

 
 • Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky, obor Vědecké informace a knihovnictví
 • VEVA - Lektor osobnostního rozvoje
 • Profesionální certifikace Enneagram Professional Training Program (EPTP) školy Trifold School of Enneagram Studies Helen Palmer a M.D. prof. Dr. Davida Danielse
 • Absolventka řady vzdělávacích seminářů zaměřených na soft skills, komunikaci a osobnostní rozvoj, např. Rétorika I. a II. s Janem Přeučilem, Work life ballance a Energy streaming s Jarmilou Barešovou.
 • Dhammakaya Foundation meditation retreat—Suan Pa Himmawan, Loei, Thajsko
 • Seminář techniky EFT— Emotional freedom technique
 • Systemické konstelace s Janem Bílým a MUDr. Martinem Danielem
 • Cyklus Zralost osobnosti, Veva
 • Emoční inteligence I a II, Veva
 • Cesta a cíl I a II, Veva
 • Enneagram, láska a sex, Veva
 • Sebeuvědomění s Enneagramem, Veva
 • Trénink pro Trenéry enneagramu, Veva
 • EQT a Mlýn, Veva
 • Panelové rozhovory, Večery ve Vevě, Dny pro sebe, Veva
 • Všechny tři semináře se zakladatelkou enneagramu Helen Palmer v Praze
 • Enneagramové semináře se Samuelem a Ruth Jakob ze Švýcarska
 • Instinktivní podtypy, Mario Sikora, ČR
 • Triadický přístup systemického enneagramu, Gabriela Von Witzleben, ČR 
 

Profesní zkušenosti

 
 • VEVA CZ s. r. o. - 2012 lektorka emočních a sociálních kompetencí, ennegramu, technik mentální práce, osobnostního rozvoje atd. 
 • Hewlett-Packard - 2011 manažerka rozvoje obchodu Vzdělávacího centra Hewlett-Packard
 • 2009 - HP Education centre Delivery specialist, certifikovaný admnistrátor testovacího centra Prometric
 • 2011 kvalifikovaný lektor osobnostního rozvoje v České republice - Lektorka emočních a sociálních kompetencí, technik mentální práce, kurzů osobnostního rozvoje ve Vzdělávácím centru Hewlett-Packard za účasti klientů ze společností: s ITSolutions, Česká spořitelna, Hewlett-Packard, Penzijní fond České spořitelny aj.
 • Moderování společenských akcí, vernisáží, výstav, veletrhů, plesů, TV a rozhlasová vystoupení.
 • Od roku 2007 každoročně lektoruje letní tréningové kynologické kurzy.

 

Semináře přednášené lektorem:

 
 • Mapa lidského jednání 
 • Enneagram a jeho aplikace: Komunikace a zpětná vazba, řešení konfliktů, leadership 
 • Redukce stresu a zvládání emocí 
 • Komunikace a zpětná vazba - styl, rozvoj, umění
 • ​Konflikt a jeho efektivní řešení 

 

Reference z firem

 
 • HP Education centre
 • Mondelez Czech Republic, s.r.o.
 • s ITSolutions,
 • Česká spořitelna
 • Penzijní fond České spořitelny
 • Nestlé Česko