Časová dotace:
½ dne
 
Pro koho je seminář určen:
 • Pro všechny se základní znalostí enengramu a kteří jsou v denním kontaktu s lidmi.
Přínosy:
 • Do hloubky poznáte svůj komunikační styl a jeho slabé a silné stránky.
 • Porozumíte lépe komunikaci ostatních lidí.
 • Uvědomíte si, jak působíte na druhé lidi při komunikaci.
 • Zvládnete své limity v naslouchání druhým.
Obsah:
 • Pomocí enneagramu získáte přehled o různých stylech komunikace.
 • Popíšete si, co je pro daný typ charakteristické při sdílení, jak působí na okolí, co v nás vyvolává, k jakým reakcím nás vede, jaké tendence jsou za každým stylem komunikace.
 • Porozumíte také individuálním typovým zkreslením v naslouchání, konkrétním limitům, jejich příčinám a poruchám v komunikaci.
 • Poznáte hlouběji a srozumitelným způsobem vliv typově zaměřené pozornosti v oblasti dorozumívání, jako časté příčiny nepochopení a konfliktů.
 • Naleznete své slabé a silné stránky v komunikaci a způsoby, jak je efektivně a cíleně rozvíjet.
 • Objevíte a pojmenujete vlastní rozvojové části komunikace a naučíte se s nimi konkrétně pracovat.
 • Vyzkoušíte si různé styly přístupů k lidem.
 • Pomůžete sobě i jiným řešit potíže v komunikaci vznikající z typových zkreslení na úrovni mezilidských vztahů – vedle pracovních i ty rodinné.
 • Naučíte se konkrétní kroky ke zlepšení vašeho stylu komunikace.
 • Navýšíte si schopnost vnímat a naslouchat, což je klíčem k porozumění sobě i jiným.
 • Získáte praktickou zkušenost předávání informací s ohledem na citlivost a vnímání jiných typů, eliminujete chyby a nedostatky při práci s lidmi a tím navýšíte úspěch celého týmu!

Doporučené semináře po absolvování kurzu:
Aplikace enneagramu
Enneagram a týmová spolupráce

Reference
Tento seminář ještě nebyl hodnocen
Cena: 0,- Kč
Termíny:
Aktuálně nemáme k dispozici žádné volné termíny
Zvolte termín:
 TermínMístoLektorCena
Aktuálně nemáme k dispozici žádné volné termíny