Časová dotace:

1 den


Pro koho je seminář určen:
 • Pro lidi, kteří pro svou práci potřebují úzkou spolupráci s druhými lidmi. Tedy pozice jako manažeři, pracovníci v lidských zdrojích, konzultanti, obchodníci atd.


Přínosy:
 • Naučíte se vidět, pojmenovat a pracovat se strukturou konfliktu.
 • Budete vnímat vliv emocí na vznik, průběh a možnost efektivního ukončení konfliktu.
 • Poznáte svůj typický konflikt a typické způsoby řešení konfliktů.
 • Naučíte se principy a techniky ke zvládnutí agrese, emocí.
 • ​Lépe víte, kdy očekávat konflikt, protože budete znát zdroje konfliktů.

Obsah:
 • Konflikt a jeho efektivní řešení.
 • Jak emoce ovlivňují vznik, průběh i následky konfliktu.
 • Zdroje konfliktů a možnosti práce s konfliktem, jeho předcházení.
 • Jaké ztráty způsobuje hněv a agrese.
 • Aktivní a pasivní agrese – projevy, následky, práce s oběma druhy.
 • Princip zaměření pozornosti jako způsobu zvládnutí, ale především předcházení konfliktu.
 • Vlastní limity při řešení konfliktů.
 • Typické zdroje vlastních konfliktů.
 • Co je to konflikt a co přináší – konflikt jako příležitost k růstu a změně.
 • Pinches – tedy individuální konfliktní zdroje. Co je pro mě spolehlivě problematické.
 • Aspekty konfliktů – zásady pro jednání v konfliktu.
 • Možnosti řešení konfliktů – modelové situace.
 • Dvoukrokový proces vnitřního konfliktu.
 • Konflikty v týmu.
 • ​Účastníci se naučí kvalitněji řešit konflikty, rozeznávat styly řešení konfliktů u druhých a popisovat příčiny jejich jednání v konfliktních situacích.
 
Časový harmonogram:

1. den 09:00 – 17:00

Doporučené semináře po absolvování kurzu:
Vedení lidí - koučování
Emoční inteligence

Reference
Tento seminář ještě nebyl hodnocen
Cena: 5000,- Kč
Termíny:
Aktuálně nemáme k dispozici žádné volné termíny
Zvolte termín:
 TermínMístoLektorCena
Aktuálně nemáme k dispozici žádné volné termíny