Učit se, znamená dívat se do místa, kam hodlám učinit krok.
(W. Lůbeck)

Cílová skupina:
Doporučujeme jako základ pro všechny pracovní pozice, kde je zájem o rozvoj a navýšení emočních a sociálních kompetencí pracovníků, samostatnost, odpovědnost, spolupráce.
 
Cíle:
 • Účastník zná principy emočních a sociálních kompetencí a jejich fungování ve firemním i soukromém životě.
 • Je pozitivně orientován a motivován v oblasti svého růstu a rozvoje. 
 • Vidí v rozvoji a změně příležitost pro budoucnost. 
 • Orientuje se v problematice potřeb a přebírá odpovědnost za svou práci, tím je veden k samostatnosti.
 • Má pozitivní přístup k překonávání překážek a je kreativní díky uvolnění svého potenciálu.
 • Zaměřuje svou pozornost na svou zralost.
 • Překonává a mění negativní návyky jak své, tak lidí okolo sebe.
 • Zaměřuje se na pozitivní návyky, na jejich posílení a efektivní využití.
 
Obsah:
 • Obsahem semináře jsou základní principy emoční inteligence a její aplikace ve firemním prostředí.
 • Jaký mají na pracovní výkon vliv emoce.
 • Základy emoční inteligence. 
 • Co jsou to potřeby a jak ovlivňují výkon, vztahy a reakce lidí.
 • Návyky lidí a jak je možné je změnit.
 • Vliv pasivní a aktivní agrese na vztahy a výkon ve firmě.
 • Orientace lidí na samostatnost a odpovědnost díky principům svobody, důvěry a odpovědnosti.
 • Uplatnění těchto principů ve firemním i soukromém životě.
 • Principy dozrávání osobnosti a důsledky z toho plynoucí. 
 • Principy převzetí odpovědnosti, proaktivního přístupu k řešení překážek. Výhody z toho plynoucí.
 • Sebedůvěra a sebeuvědomění jako základ pro růst a výkon týmu! 

Doporučené semináře po absolvování kurzu:
Vedení lidí - koučování
Mapa lidského jednání

Reference
Tento seminář ještě nebyl hodnocen
Cena: 5000,- Kč
Termíny:
10.11. - 11.11.2022
Místo:Kolovratská 110/4, Praha
Lektor:Mgr. Michaela Velechovská, PhD.
Cena:5000,- Kč
Zvolte termín:
 TermínMístoLektorCena
10.11. - 11.11.2022Kolovratská 110/4, PrahaMgr. Michaela Velechovská, PhD.5000,- Kč