"Kam jde pozornost, tam jde energie, tam se děje život a tam se odehrává změna."

Časová dotace:

2 dny 

Přínosy: 
 • Leader se učí chválit a oceňovat sám, sebe i druhé přirozeně a autenticky.
 • Zlepšuje svoje prezentační dovednosti a schopnost rychlé improvizované reakce.
 • Naučí se sdělovat, plánovat nepříjemné změny a vyrovnávat se reakcí na mě.
 • Tyto reakce se učí zvládat a vést k úspěšnému výsledku.
 • Pracuje a zlepšuje se na základě zpětné vazby od druhých.
 
Obsah:
Prezentační dovednosti 
 • Připravené a známé téma. 
 • Téma neznámé a bez času na přípravu. 
 • Práce se stresem.

Plánování změn
 • Příprava a koncept změn, tak, aby byli přijatelné, zajímavé a realizovatelné v požadovaném provedení. 
 • Trénink tohoto procesu.
 • Cvičení zvládání a vedení procesu, kdy jsou nepříjemné změny zaváděny a uváděny.
Sebedůvěra 
Ocenění sebe sama, které je přirozené a autentické. 

Rozvoj sama sebe a druhých s využitím enneagramu 
 • Kroky a možnosti rozvoje pro každého účastníka s využitím silných stránek a možných problematických bodů dle jednotlivých enneagramových strategií. 
 • Jak rozvíjet podřízené s ohledem na jejich individuální potřeby s využitím enneagramu. 

Doporučené semináře po absolvování kurzu:
Leader a jeho vize
Leader a jeho vliv na druhé

Reference
Tento seminář ještě nebyl hodnocen
Cena: 0,- CZK
Termíny:
Aktuálně nemáme k dispozici žádné volné termíny
Zvolte termín:
TermínSoučást seminářeMístoLektor
Aktuálně nemáme k dispozici žádné volné termíny