Diagnostika

 
Nabízíme vám psychodiagnostiku pro zjistění, odhalení kvalit a oblastí rozvoje pro jednotlivce. Zásadní výhodnou toho přístupu je, že získáte přehled o charakteristických a základních rysech osobnosti a zároveň získáte přehled sebereflexe jedince.  Základní rysy osobnosti vám pomohou plánovat rozvoj, pracovní uplatnění pro člověka.  Úroveň sebereflexe je pak zásadním ukazatel, který ovlivňuje možné cesty rozvoje. 
 

Přínosy psychodiagnostiky: 

Popis psychodiagnostiky: