Semináře pro všechny z firemního prostředí

Emoční inteligence ve firemní praxi
Zvládání emoci a nastavování hranic
Mapa lidského jednání - enneagram
znát sebe i druhé
Vedení lidí - koučování
Umění položit dobrou otázku