Časová dotace:
2 dny
 
Pro koho je seminář určen:
 • Manažer, vedoucí týmu či společnosti, HR specialista/manažer, obchodník či konzultant.
 •  Ti, kteří jsou v přímém zákaznickém kontaktu.
 
Přínosy:
 • Do hloubky poznáte svůj komunikační styl a jeho slabé a silné stránky.
 • Porozumíte lépe komunikaci ostatních lidí.
 • Uvědomíte si, jak působíte na druhé lidi při komunikaci.
 • Zvládnete své limity v naslouchání druhým.
 • Budete dávat kvalitní zpětnou vazbu.
 • Vše je „ na míru“ přesně pro vás. Žádné obecné zásady, ale to, co potřebujete právě vy.
 • Naučíte se konkrétní kroky ke zlepšení Vašeho stylu komunikace.
 • Navýšíte si schopnost vnímat a naslouchat, což je klíčem k porozumění sobě i jiným.
 • Získáte praktickou zkušenost předávání informací s ohledem na citlivost a vnímání druhých lidí, eliminujete chyby a nedostatky při práci s lidmi a tím navýšíte úspěch celého týmu!
 
Obsah:
 • Získáte přehled o různých stylech komunikace.
 • Jednotlivé kroky procesu zpětné vazby.
 • Popíšete si, co je pro vás charakteristické při sdílení, jak působí na okolí, co v nás vyvolává, k jakým reakcím nás vede, jaké tendence jsou za každým stylem komunikace.
 • Vaše tendence při dávání zpětné vazby.
 • Porozumíte také individuálním zkreslením v naslouchání, konkrétním limitům, jejich příčinám a poruchám v komunikaci.
 • Poznáte hlouběji a srozumitelným způsobem vliv typově zaměřené pozornosti v oblasti dorozumívání, jako časté příčiny nepochopení a konfliktů.
 • Objevíte a pojmenujete vlastní rozvojové části komunikace a naučíte se s nimi konkrétně pracovat.
 • Vyzkoušíte si různé styly přístupů k lidem, jak v komunikaci, tak  při zpětné vazbě.
 • Naučíte se předvídat konflikty a tím redukovat stres. Pomůžete sobě i jiným řešit potíže v komunikaci vznikající z typových zkreslení na úrovni mezilidských vztahů – vedle pracovních i ty rodinné.
 • Naučíte se konkrétní kroky ke zlepšení Vašeho stylu komunikace.

Časový harmonogram:
 1. Den od 09:00 - 17:00
 2. Den od 09:00 – 16:00 

Doporučené semináře po absolvování kurzu:
Emoční inteligence ve firemní praxi
Vedení lidí - koučování

Reference
Tento seminář ještě nebyl hodnocen
Termíny:
Aktuálně nemáme k dispozici žádné volné termíny
Zvolte termín:
 TermínMístoLektorCena
Aktuálně nemáme k dispozici žádné volné termíny