"Kam jde pozornost, tam jde energie, tam se děje život a tam se odehrává změna."

Časová dotace:

2 dny 

Přínosy: 
  • V této část budeme stavět na teoretickém a zkušenostním „zázemí“ a projdeme zkušeností s emočním tréninkem.
  • Naučíte se pracovat se zaměřením pozornosti, s dovedností řídit energii, kterou přenášejí emoce. Pochopíte tvrzení, že kam jde vaše pozornost, tam jde energie, tam je život a tam se děje změna.
  • Navýšení sebedůvěry na základě porozumění, akceptace a praktických cvičení 
  • Navýšení důvěryhodnosti pro druhé skrze uvědomění na základě zpětné vazby. 
 
Obsah: 
  • Konkrétním prožitkem se ocitnete tváří v tvář vlastnímu limitu a budete hledat cestu k jeho překročení.
  • Tréninkem si osvojíte kompetence delegování, zmocňování, rozhodování.
  • Budete vedeni k tomu, abyste setrvali v určité situaci a akceptovat ji s vědomím toho, co se děje, co je ve hře a jaké jsou možnosti řešení.
  • Práce s tělem ovlivní možnost změny v každodenním životě.

Doporučené semináře po absolvování kurzu:
Trénink osobního mistrovství leadera
Trénink emočních dovedností

Reference
Tento seminář ještě nebyl hodnocen
Cena: 0,- CZK
Termíny:
25.04. - 26.04.2024
Místo:Praha
Lektor:Ing. Zuzana Kress
Součást semináře:Vědomý leadership
Zvolte termín:
TermínSoučást seminářeMístoLektor
25.04. - 26.04.2024Vědomý leadershipPrahaIng. Zuzana Kress