Časová dotace: 

2 dny 


Přínosy:
 • V rámci této části programu se pracuje s osobní vizí.
 • Propojení leaderovské zkušenosti z firem s osobním životem.
 • Utřídění priorit a cest k nim vedoucích. 
 • Uchopení vazeb mezi schopnostmi, dovednostmi a kompetencemi leadera, tedy i svých vlastních.

Obsah: 
 • Naučíte se identifikovat klíčové kompetence, popsat vzorce chování.
 • Identifikovat schopnosti a dovednosti v rámci klíčových dovedností.
 • Prostor pro sebereflexi a introspekci.
 • Kompetence leadera, manažera, specialisty a pracovníka.
 • Revize vlastních cílů.
 • Zásady odpovědnosti leadera.
 • Prezentace osobní vize. 

Doporučené semináře po absolvování kurzu:
Mlýn pokročilí
EPTP Sekce 2 - Panely

Reference
Tento seminář ještě nebyl hodnocen
Cena: 0,- Kč
Termíny:
06.06. - 07.06.2024
Místo:mimo Prahu
Lektor:Ing. Zuzana Kress
Součást semináře:Vědomý leadership
Zvolte termín:
TermínSoučást seminářeMístoLektor
06.06. - 07.06.2024Vědomý leadershipmimo PrahuIng. Zuzana Kress