Jak rozvíjet vědomí člověka a zvyšovat kvalitu lidského života

Rozhovor s PhDr. Evou Velechovskou, majitelkou společnosti VEVA CZ

PhDr. Eva Velechovská je první certifikovanou lektorkou enneagramu, tzv. EPTP Teacher, ve střední a východní Evropě. Certifikační program absolvovala na Trifold School of Enneagram, USA, pod vedením Helen Palmer a Davida Danielse, M.D. Absolvovala přímé vedení s certifikací u chilského psychiatra Claudija Naranja, M.D. v programech SAT I., II. a III. a tréninkový program u Ginger Lapid-Bogda, Ph.D. - Enneagram in Business Environment na Boston Business School, USA.

Je specialistka na emoční inteligenci a osobnostní systém enneagram. Odborná garantka vzdělávacích programů Emoční leadership, Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve výchovném a vzdělávacím procesu, Lektor emočních a sociálních kompetencí. Pracuje jako senior kouč, lektorka a metodička ve firmě VEVA CZ, jejíž je majitelkou.

Na počátku profesní kariéry jsem se rozhodovala, zda budu lidem "foukat jejich rány utržené životem" nebo je budu učit, jak si nezpůsobovat stejné problémy, jak si nenatlouct u stejné situace znovu. Toto zásadní rozhodnutí směřovalo všechna má další studia v zahraničí, touhu učit se a ideál, že lidé si zaslouží žít šťastnější život, který budou více sami řídit a budou si vědomi své svobody a odpovědnosti. Myšlenka svobody prožít svůj život s vírou, že to stojí za to a láskou, že po cestě budeme milovaní a jsme schopní svůj život vědomě tvořit.

Co je to emoční inteligence a proč bychom ji měli rozvíjet?


Emoční inteligenci se můžeme pokusit definovat jako lidskou schopnost rozpoznat včas své emoce, do jisté míry jejich informační část rozumově regulovat a ovlivnit jejich průběh či způsob vyjádření. Struktura kompetencí emoční inteligence je podle D. Golemana popsaná pěti kompetencemi, které nám více napoví o emoční inteligenci samotné. Jsou to: sebeuvědomění, sebekontrola, sebemotivace, empatie, umění rozvíjet vztahy.

Seznamte nás s posláním společnosti VEVA CZ.

Společnost VEVA má sedmnáctiletou tradici ve vzdělávání široké veřejnosti. Jejím posláním bylo a zůstává navýšení vědomí člověka a kvality lidského života. Tyto hodnoty vedou lidi k prosperitě, k osobnímu rozvoji, učí je vnímat náročné situace novým způsobem. Velké i menší společnosti vedou tyto hodnoty k navýšení osobních kvalit leaderů, manažerů a k rozvoji potenciálu lidí. Poslání naší společnosti tedy zní: Navyšování kvality lidského života a rozvoj vědomí člověka. Hodnoty naší společnosti jsou vědomí a změna, kvalita výkonu, sdílení a podpora, otevřenost a přijetí.

Pro koho jsou určeny vaše vzdělávací aktivity?

Emoční a sociální inteligence se týká každého člověka. Rozvoj nás lidi vede k úspěchu v činnostech, které nás zajímají, při kterých uplatňujeme své talenty a překonáváme své akceptovatelné slabé stránky. Snažíme se mít odvahu realizovat své sny, chceme věřit, že mají hodnotu. Učíme se v mnoha situacích. Proto můžeme říci, že naše vzdělávání je základním kamenem, na kterém jsou posazeny kvality, dovednosti a odborné znalosti leaderů, manažerů, obchodníků i specialistů. Náš tým také školil několik tisíc učitelů základních a středních škol v ČR a samozřejmě pracujeme kontinuálně i s veřejností v rámci osobního rozvoje.

Říkáte, že v rámci svých vzdělávacích aktivit vytváříte partnerství. Co si pod tím máme představit?

Partnerství jsou VZTAHY. Je to respekt k partnerům, vzájemná pomoc, tah vzhůru, kvalitní zpětná vazba, facilitace problémů, podpora a v neposlední řadě přátelství a otevřenost. Vytvářením partnerství vytváříme společný prostor zachovávající jedinečnost každého s možností růst a sdílet. Důkazem toho je dlouhodobá spolupráce s našimi klienty, kde se prolíná rozvoj na lidské úrovni s rozvojem kompetencí v rámci profesí, kde jsme součástí strategických porad a jednání managementu, kde koučujeme manažery a leadery v náročných situacích, kde se my sami učíme a sbíráme zkušenosti s jedinečností každého jednotlivého klienta.

Představte nám některé metody, které využíváte pro osobnostní rozvoj. K čemu například slouží enneagram?

Enneagram je dynamický psychologický systém, který jako mapa pomáhá odkrývat emoční a kognitivní návyky osobnosti, obranné mechanismy i sebeobranu člověka. Je hlubokou sondou do našich způsobů, jak naplňujeme své potřeby a jak reagujeme, když je naplněné nemáme. Respektuje jedinečnost člověka. Popis struktury poznatelných návyků je pro mnoho lidí šokující. Tato metoda umožňuje hluboké sebeuvědomění a nárůst všech kompetencí s tím souvisejících. Semináře o enneagramu a jeho aplikacích či psychologický koučink nám výjimečným způsobem pomáhají naplnit vizi společnosti.

V čem spočívá psychologický koučink?

Kouč má při práci s klientem k dispozici enneagram jako nástroj, jako mapu. Skvělá znalost systému a zároveň otevřenost, zkušenost a respekt, vytváří jedinečnou příležitost rychle se orientovat v  potížích klienta i díky enneagramové mapě mu pomoci popsat osobní limit a objevit možnost rozvoje. Klient sám díky této metodě, díky enneagramu, získá velmi kvalitní vhled do své osobnosti, má možnost setkat se s lidmi, kteří používají stejný styl, způsob a jejich zralost osobnosti ho může velmi motivovat k vlastnímu posunu.

Popište nám vzdělávací program "Progresivní leadership".

Být leaderem, mít pevné, kvalitní hodnoty a charakterové vlastnosti a něco v sobě, za co stojí lidem vás následovat... to je oč tu běží. Leadership je v tomto programu postaven na jedinečnosti každého leadera a jeho schopnostech, které může ukázat ve společném prostoru. V tomto prostoru se také učí bezpečně zvládat své negativní návyky. Myslím tím manipulaci, nečitelnost, problémy s rozhodováním, malý tah na branku a mnohé další. Posiluje schopnosti vytvářet příležitosti k růstu, motivovat lidi, vést a držet směr a fokus a schopnosti být efektivní a výkonný.

Jak probíhají vaše servisní dny kouče pro firmy?

Rozvoj a změna je dlouhodobý proces a je třeba na něm držet pozornost a nabídnout trvalou kvalitní podporu při ztrátě motivace, při problémech, osobních potížích atd. Kouč je ve firmě k dispozici po celý den. Má předem dohodnuté koučovací schůzky s pracovníky, stínuje porady, facilituje důležitá jednání, asistuje pro výběru nových pracovníků, koučuje management v náročných situacích. Kouč se v této roli stává součástí kultury firmy, ale stále si udržuje odstup od procesů, "vyšlapaných cestiček", patologických vztahů a konfliktů a může tak pomoci jednotlivcům, týmům i celé firmě nalézt cestu z kruhu, ze stereotypu, znovuobnovit či začít proces rozvoje a růstu.

Nabízíte také možnost osobního poradenství pro jednotlivce. Jaký je zájem o tuto službu?

Tuto službu otevíráme více méně nově a reagujeme na potřeby klientů, kteří chtějí po úspěšném řešení svých pracovních záležitostí řešit často záležitosti osobní, partnerské, rodičovské. Považujeme tuto službu v propojení na semináře pro veřejnost za velmi důležitou a v dnešní době nezbytnou. V naší nabídce pak klienti najdou kromě osobního poradenství resp. koučování, řadu dvoudenních i vícedenních seminářů pro osobní rozvoj i celoroční program nazvaný "Průvodce pro partnery - minulé, stávající i ty budoucí".

Jaká kritéria musejí splňovat vaši lektoři?

Na tuto otázku není lehká odpověď. Spolupracující lektoři jsou lidé, které znám pět, některé deset let. Máme společně za sebou více než tříletý emoční trénink u zahraničního lektora, mnoho společných seminářů a pracovních i mimopracovních aktivit. Společně se učíme a podporujeme. Není snadné vstoupit do týmu, který má tolik společného. Vedle znalostí, dovedností a zkušeností je pro mne však nejdůležitější u nového kolegy jeho lidská, emoční zralost a také ochota učit se a rozvíjet vlastní potenciál. Když pozoruji při práci lektora, vždy se sama sebe ptám na otázku: Jaké poslání mi jako člověk chce předat?

 

Jaké překážky podle vás lidem nejčastěji brání v rozvoji jejich vnitřního potenciálu?


Aby člověk něco rozvíjel, odkryl poklad, který v něm je schován, musí ho nejdříve najít a uvědomit si ho. Připustit své limity a obavy také nebývá snadné. Uvědomit si sebeklam, nevědomost, naše automatické reakce, které opakujeme s železnou pravidelností. Uvolnit potenciál znamená navýšit vědomí, akceptovat sám sebe a pustit mnohé z toho, co pustit nechceme. Když je dostatek, býváme opojeni možnostmi, které nás příliš nevedou k tomu, něco změnit. Když jsme v těžké situaci, pak je třeba vyrůst, abychom překročili brod, před kterým jsme měli strach.

Co připravujete do roku 2009?


Pro firemní klientelu máme připravené programy Progresivní leadership I., II. a další rozvojové programy pro střední manažery a obchodníky. Nabídku otevřených firemních seminářů jsme v letošním roce obohatili o nové základní i nadstavbové semináře aplikující enneagram i emoční inteligenci do každodenní praxe, např. Koučování procesu změny, Enneagram v aplikaci na řešení konfliktů, na komunikaci a zpětnou vazbu. Tyto semináře principiálně učí řešit konflikty, pracovat s týmem a v týmu, vést a koučovat a zároveň dávají každému člověku specifickou informaci o tom, jakou má tendenci on sám v těchto chvílích reagovat a jak je možné navýšit vědomí, efektivitu a výkon.

Naše nabídka pro veřejnost je především zaměřena na partnerství, jeho kvalitu, rozvoj i chápání. Znovu startujeme programy pro teenagery, rodiče a širokou veřejnost. Skutečnou novinkou pro firemní klienty i veřejnost je rekvalifikační program "Lektor osobnostního rozvoje".

Doplňující otázky:

Oblíbený autor, kniha: Osho

Oblíbená hudba (nebo skupina, zpěvák/zpěvačka): Pia

Oblíbená činnost: učení se

Kam byste se chtěl podívat: Peru

Na co se těšíte: být někde chvíli sama se psem.

Čeho se bojíte: života bez lásky

Váš největší pracovní úspěch: Váš největší pracovní úspěch:

Vaše motto: Akceptuj, pusť co tě drží a jdi tam, kam tě táhne srdce.

Oblíbený nápoj: tonik s citrónem
 


Autor:
Médium:HRnews
Rok:2008