Devět tváří transformace

Pokud se vás zeptám: Jste unavená/unavený?
Máte toho moc?
Věčně nestíháte?
Máte pocit, že vám něco utíká?
Přemýšlíte, jaký to má vlastně smysl?
Hledáte, kdy budete konečně šťastná/ý?

Pokud jste odpověděli ano, buďte v klidu, jste úplně v pořádku, protože tento stav prožívá v dnešní době stále více lidí.
Slovy klasika
Tak, jak to je, nejsou lidé spokojení, jen nevědí, co by je spokojenými udělalo, a nepřestanou, dokud to nedostanou“.

Transformace
Na druhé straně potkáváme lidi, kteří se usmívají, a my máme pocit, že vědí něco, co my ne.
Je to pocit, že mají určité tajemství.
Když s někým takovým mluvíme, jsme překvapení vlastně vždycky.
Jsou to lidé, kteří nežijí „podle předem daných linek“.
Docela shodně vyprávějí o tom, že je nutné být vyrovnaný sám se sebou, vědět, co chci já, žít podle svého a také respektovat a rozumět druhým lidem.
Bez nich by náš život nebyl úplný a úspěšný.
To platí, jak v osobním, tak v pracovním životě a uvědomuje si to i stále více firem, které pro sebe a své lidi hledají cesty a podoby transformace ve smysluplnou, lidskou a stále výkonnou organizaci.

Ale kdo je to „JÁ“? 
Co vlastně chci?
Doopravdy to chci já, nebo protože to chce někdo jiný?
Otázek při hledání sebe sama je mnoho a odpovědí, snad ještě více.
Člověk si připadá lehce ztracen. V téhle situaci vám může přijít vhod nějaká pomoc z venku.

Jednou z možností, které vám mohou pomoci se v sobě orientovat je enneagram.  

Co je enneagram?
Slovo enneagram pochází z řečtiny, „ennea“ znamená devět a "grammos" – schéma, tvar.
Enneagram popisuje devět kognitivně emocionálních vzorců, které definují způsob, jakým člověk reaguje na svět a interpretuje ho.“
Tak praví jedna z definic, ale co to znamená?
Je to vlastně jednoduché.
Enneagram popisuje vnitřní motivy, tedy to co vám běží hlavou a co cítíte, než jdete a něco uděláte, tedy nějak se zachováte.
K vnitřním motivům patří právě emoce a způsob, jak o věcech přemýšlíme.
Enneagram pomáhá pochopit jak emoce, tak myšlenkové vzorce, pojmenovat je a tedy jim lépe porozumět.
Je to praktický, dynamický a efektivní nástroj k pochopení sebe i druhých. 
Enneagram popisuje devět struktur, devět ochranných boxů, které jsme použili pro svoji ochranu.
Je tu nabídka poznat svůj typ ochrany, typ osobnosti, který má své talenty a přednosti stejně tak, jako slabá místa.
Systém především nabízí možnost růstu a uvolnění ze struktury typu.

Enneagram - trocha historie
Říká se, že enneagram má své kořeny až ve starém Řecku.
Coby systém má své silné propagátory, ale také odpůrce, kteří mu vyčítají určitou esoteričnost a nízkou akademickou prokazatelnost svých tvrzení. Prvky aktuálně používaného systému se začaly objevovat u řecko-arménského myslitele Georgije Ivanoviče Gurdžijeva, na kterého později navázali psychoterapeuti Oscar Ichazo a Claudio Naranjo.

Od roku 1970 se enneagram začíná objevovat i na akademické a firemní půdě.
O prosazení enneagramu na akademickou půdu v USA se zasadila Helen Palmer a David Daniels.
Tato dvojce realizovala četné výzkumy a pomohla enneagramu etablovat se do formy moderního psychologického systému s rostoucím rozšířením po světě.

Pro osobní rozvoj nabízí porozumění a pochopení nejen sebe sama a svých návyků, ale také svých blízkých.
Zkrátka, ten váš „Pavel“, vám to nedělá naschvál.
To už jste možná věděli, ale je hodně zajímavé se podívat na to, jak a proč to má tak, jak to má.

Enneagram je velmi efektivní také v prostředí businessu.

Například v leadershipu.
On totiž není jeden „dobrý šéf“.
Můžete si to představit:
Máte ve třídě slona, opici, papouška, bobra, klokana a po všech chcete, aby vylezli na strom.
Každému to půjde jinak.
Enneagram je ve firmách nástrojem, který pomáhá pochopit, co lidé pro svůj rozvoj a motivaci potřebují, kde vznikají konflikty, ale i k lepší komunikaci. Prostě, má-li se domluvit opice se slonem, ani jeden to nemyslí špatně a přece mohou mít problémy najít společnou řeč.

Enneagramové typy
Typ je ošemetné slovo.
Enneagram totiž nepopisuje devět typů lidí, ale devět typů strategií používaných k vlastní ochraně.
Můžete si to představit třeba jako devět typů aut.
Běžně popisujeme, jak to které auto jezdí, jaké jsou jeho silné stránky, jaké má nedostatky, jaké může způsobovat řidiči problémy.
Ale nic to neříká o řidiči!
A o něj jde přitom především!
Čili není lepší ani horší typ osobnosti, stejně jako u aut.
U každého z aut najdete nějaké silné i slabé stránky, ale vždy velice záleží na tom, jak umíte řídit.
Roli hrají i naše zkušenosti.

Čili to, co nás dosud v životě potkalo, ovlivňuje to, jak zvládáme a vidíme sami sebe i svět, aneb jak řídíme své auto.

Enneagram jako systém je zaměřený na to, že se v životě vyvíjíme a měníme.
 

Typ 1


„Jsem člověk, který má rád čistotu a pořádek, zejména tam, kde je to pro mne důležité.
Mám schopnost vidět chyby a nedostatky všude kolem sebe a byl bych rád, kdyby byly odstraněny a svět se stal lepším místem pro život.
Bývám nespokojený a snažím se neukazovat, jak jsem ve skutečnosti pobouřený a rozzlobený.
Mám také rád pravidla a dohody, které se mají dodržovat.
Nesnáším lidi, kteří jsou nezodpovědní.
Věci prověřuji a tak se stává, že mohu mít často pravdu.
Občas slyším, že mám na sebe a na lidi okolo sebe vysoké požadavky.“


Základní vnitřní potřebou Jedničky je, aby věci, a ideálně celý svět, byly v pořádku.
Je to podobné, jako když si vzorně srovnáte stůl a uvnitř se vám rozlije spokojený pocit, takto má být…
To je pocit, který Jednička hledá a tak se snaží dělat věci bez chyb, perfektně.
Má na sebe velmi, velmi vysoké nároky, i když ona sama to tak nevnímá, mám pocit, že tak je to prostě „dobře“.
 
Typ 2 

Hodně mi záleží na tom, jestli jsem přijat tam, kde se pohybuji.
Jsem chtěný a oceňovaný?
Pokud ano, dokáži být charismatický, šarmantní, empatický a vstřícný.
Rád odhaluji potenciál druhých lidí. Mám o sobě vysoké mínění, i když se v některých věcech naopak ponižuji a ztrácím tím svobodu být sám za sebe. Cítím se špatně, jestliže jsem odmítnutý a není přijato to, co já nabízím.
Mám pak pocit, že jsem nepotřebný a nemám smysl.
Když mě někdo potřebuje, pomáhám, naopak se cítím oceňovaný a potřebný. „


Základní potřeba je být potřebovaný.
 Pokud bych někomu chyběl, pak mám smysl a své místo ve světě.
Dvojky nabízejí různé druhy pomoci: rada, zájem, naslouchání, něco dobrého na zub, nějaké drobnosti, dáreček, atd., čili vše, co by vám mohlo udělat radost a dobře.
Dvojky říkají, že za svou pomoc nic nechtějí, ale chválit určitě můžete!
Dokonce tak trochu musíte, neboť právě chvála a ocenění jsou pro Dvojky motivací a potvrzením vlastní hodnoty a potřebnosti.
 
Typ 3 

Kdo by nemiloval ty, kteří jim přinesou peníze a úspěch? Já jsem člověk, který ví, co chce i jak toho dosáhne, umím motivovat sebe i druhé lidi k tomu, abychom společně dosáhli mého cíle. Jsem pracovitý, přizpůsobivý tomu, co se po mně chce a jak se to chce. Mám rád potlesk a dobrý výdělek. Chci mít víc, než mají druzí, potřebuji jistotu, že jsem zajištěn. Mám trochu potíže se svými city, které jsou zavřené v mém srdci. Proto mohu vypadat, jako neemoční člověk. V práci mám rád efektivitu a jasné cíle. Nemám rád prohry a udělám mnoho, abych se k nim vůbec nedostal. Vědomě pracuji na své kariéře i na svém image.“
Trojky vycházejí z toho, že svět má rád pouze vítěze a tak se snaží být vítězi. Tvrdě pracují, vědomě vytvářejí image, mají cit pro to, jak se v dané situaci zachovat, aby byli úspěšné. Také potlačují, nebo dokonce až zapomínají, své emoce. Na emoce a vztahy musí vědomě myslet a snažit se, jinak jim pozornost a zájem automaticky směřuje k práci, kde jsou si jisté. Záleží jim na efektivitě a celý jejich život je orientovaný na cíle, přičemž splnění jednoho cíle znamená vytvoření cíle dalšího.
 
Typ 4

„Mám rád svou jedinečnost. Dříve jsem měl pocit, že se nedokážu zařadit do žádné skupiny, protože jsem se cítil jiný a vyloučený. Našel jsem svoji hodnotu v kreativitě, ve schopnosti rozeznat lidi a být empatický. Umím si užít některé detaily v životě a prožít hluboké vhledy. Moje nálada může kolísat a pomáhá mi podporovatel, ocenění a přijetí k tomu, abych podal stabilní nebo excelentní výkon. Mám opravdu rád vztahy s lidmi a je pro mě důležité mít zajímavého partnera s kvalitním vztahem. Dokáži být ctižádostivý nebo bez zájmu o jakékoliv soutěžení. Znám obě polohy. „
Čtyřky mají dvě polohy. Buď jsou velmi veselé, optimistické až euforické, či naopak zcela negativně naladěné, bez nálady, smutné, mají takzvaně „depku“. Častěji mají náladu spíše špatnou, protože si určitý druh melancholie a smutnění užívají. Základní potřebou je být s někým ve spojení a být pochopen. Přičemž většina z nich má pocit, že je nikdo nikdy nechápe.
 
Typ 5

Jsem člověk milující poznávání, informace a systémy. Rozličné a zajímavé věci mě vzrušují a způsobují, že nesnáším dotěrnost lidí a jejich překračování mých hranic. Mám rád svoje soukromí, svoje věci, které mi slouží a jsou jenom moje. Jsem rád sám se sebou a ten čas je pro mne obohacujícím prostorem. Rád chodím i mezi lidi a pozoruji je. Ukládám si informace a emoce do sebe. Neustále monitoruji kolik času a energie mi věci a lidé berou. Mám rád objektivitu, smysl věcí, kategorie, analýzu a dodržování zásad. Důvěra je pro mě klíčová, dlouho trvá, než lidem začnu věřit.“
Pětky zažily, že emoce mohou bolet a tak se víceméně většinu času orientují spíše na informace, porozumění věcem. Emoce, které prožívají hluboko v sobě, málokdy ukazují druhým lidem, mívají tzv. “pocker face“.
 
Typ 6

„Mívám často v životě pochybnosti o tom, zda jsem to udělal dobře. Nechci totiž dělat chyby. Raději se zeptám a ujistím se, než bych něco zkazil. Mám rád jasně stanovené hranice a odpovědnost a kompetence těchto hranic. V rámci tohoto hřiště si chci věci udělat po svém. Důvěra v sebe a v lidi, je největším kamenem úrazu. Buď jsem příliš důvěřivý, nebo jsem nedůvěřivý. Nejhorší je dát důvěru a být zrazen. V životě mám rád skutečné autority a jejich jasné cíle. Pomáhají mi a jsem k nim loajální. Umím vyjednat mnoho věcí a jsem rád, když vše vychází, protože nerad dělám chyby. Nemám rád, když jsem někde vystrčený a moc na očích.“
Základní potřebou Šestky je jistota, protože mají velmi často strach. Strach se mnohdy projevuje jako pochybnosti o všech, o všem, i o nich samých: „Mám na to?“. Šestky se se strachem a pochybnosti vypořádávají tím, že vymýšlejí scénáře toho, co vše by se mohlo stát a na tyto možnosti se připraví. Strach známe všichni, ale málo kdo vymyslím kolik možností toho, co by se jak mohlo stát...
 
Typ 7 
 
Mít možnosti je možná ještě důležitější než to, aby byla stále zábava, i když to je také důležité. Pokud jsem v nepříjemné situaci, přemýšlím nad něčím příjemným, nebo plánuji, prostě se vždy nějak zabavím. Nesnáší se nudit a nudu snad vlastně ani neznám. Rád dělám několik věcí najednou, jsem samostatný a svobodomyslný člověk, nesnáším limity a omezení např.: „To nesmíš.“ atd. Dokážu lidi povzbuzovat, motivovat, ovlivnit i nadchnout. Nemám moc rád dodělávky a detaily a takové ty věci kolem. I v nepěkných věcech chci vidět něco dobrého.“
Sedmičky vypadají tak optimisticky a příjemně! Základním motivem toho typu je pozitivně vypadající útěk od nepříjemných věcí. „To ošklivé zamázneme a budeme se soustředit na to pěkné“. Snaží se na všem a v každé situaci najít něco pozitivního nebo to vzít jako dobrou zkušenost. Znít to rozumně, ale pamatujte na to, že problémy nemizí, tím, že se na ně nedíváme.
 
Typ 8 

„Chci, aby všichni věděli, že já se nedám, že jsem silný. Dokážu být náročný, protivný až arogantní. Nesnáším, když mi někdo lže, mluví oklikou a věci zatemňuje. Nesnáším ty, kteří hrají nečestnou hru. Většinou s tím něco dělám, nemůžu nechat nespravedlnost jen tak být. Chci slyšet věci krátce, srozumitelně a pravdivě. Mohu se snadno rozhodovat. Když poslechnu svůj pocit v těle, mám dobrá a rychlá rozhodnutí. Lidé o mě často říkají, že je mě moc, že mám hodně energie, bývám hlasitý, nejde mě přehlédnout. Mám své chrisma, lidé mě buď milují, nebo nenávidí, nic mezi tím. Důležité je udržovat si kontrolu o lidech, o tom co se děje, kontrolu nad teritoriem, které jsem si já označil za své.„
Základní potřebou Osmičky je nebýt bezmocný a tak se rozhodla, že bude držet moc a situaci ve svých rukou. Umí použít veškerou svou sílu, používat hrubá slova, nebo jen hlas, někdy stačí jen výraz a na rukou vám naskočí husí kůže. Osmičky od lidí někdy slyší, že se jich lidé bojí, i když oni sami nevědí PROČ!“

Typ 9 

„Jak já mám rád svoji pohodu a nerušený klid! Jestliže svět stále zkouší znovu a znovu, zda obstojím, bývám z toho unavený a rád spím, jím a odpočívám. Mám rád stabilní a klidné prostředí, nesnáším konflikty a tlak. Pokud na mě někdo tlačí, můžu být pasivně agresivní, tedy například přestanu mluvit, nezvedám telefon atd. Také se mi stává, že nechávám věci „vyhnít“ a často věci odkládám na poslední chvíli. Rád lidem vyhovím, přizpůsobím se jejich přáním, představám, i když mě osobně, to úplně nevyhovuje, ale pokud mě to nezabije a vám to udělá radost, tak proč ne?“
Základní potřebou Devítky je klid, harmonie a vše, co by tento utěšený stav narušovalo, se pokoušejí eliminovat. Snaží se tedy předcházet konfliktům, které tento klid narušují, raději se přizpůsobí tomu, co chtějí druzí, než aby byl problém. Tedy jen do určité míry: „Ale co, hlavně když mě to neublíží“. Jsou více soustředění na druhé lidi a tak je pro mě často těžké vědět, co chtějí oni sami. Jsou velmi empatičtí a tak snadněji vědí, co chtějí druzí. Jsou pasivně vstřícní, čekají, až je oslovíte, ale pak jsou moc milí a vstřícní.

Enneagram a transformace
Pro každého vypadá štěstí, a tedy i transformace, jako cesta, jak se k němu dostat, jinak. Enneagram pomáhá odkrýt a popsat, co štěstí pro každého znamená, popisuje a naznačuje cestu, jak se k němu dostat. Přičemž to, co platí pro jednoho, nemusí platit pro druhého a tím enneagram individualizuje naši cestu ke štěstí.

Jak se najít?
Váš enneagramový typ vám nikdo nepřidělí ani nedá.
Můžete si ho v sobě najít výhradně vy sami.
Je vhodné podívat se do knížek, které jsou v češtině k dispozici. Přehled knih v češtině najdete na www.enneagram.cz 


Ale ne vždy vám psané texty dají úplně správné informace.
Emoce se přece jen hůře popisují.
Proto jsou výborné speciální semináře, které vám nabízí nejen společnost VEVA CZ, mající, jako jediná u nás, akreditaci pro certifikování lektorů enneagramu pro ČR.
I zde platí totéž, co u mnohého dalšího: dejte pozor na lektora, zda skutečně ví, o čem mluví!
 

Autor:Michaela Velechovská
Médium:Osobní rozvoj
Rok:2015