Seminář se dotkne těchto témat: Jaká je osobnost transformačního leadera? Jaké jsou jeho osobní kvality a sociální projevy? Jakou úroveň emoční zralosti vykazuje a jak se projevuje při vedení lidí? Jak se propojuje emoční leadership s transformačním leadershipem a co to znamená v rozvoji osobnosti leadera?
 

Časová dotace:
6 x 2 dny
 
Pro koho je seminář určen:
 • Pro leadery, tedy pro lidi ve vedoucích pozicích. 
 • Pro budoucí leadery.

Cílem rozvojového programu je rozvoj Leadera ve všech 5 oblastech emoční inteligence: 
 • Sebeuvědomění 
 • Sebeovládání
 • Sebemotivace
 • Empatie
 • Vedení druhých lidí / leadeship

Cílem programu je leader, který:
 • Zná sám sebe i svou motivaci a pracuje se svými návyky.
 • Vytváří prostředí, které motivuje, rozvíjí jeho podřízené a vede je k samostatnosti a odpovědnosti. 
 • Má reálné sebevědomí.
 • Je pro druhé lidi skutečným leaderem. 
 • Umí  druhé lidi vést i řídit.
 • Zná motivaci a potřeby druhých lidí a podle toho s nimi individuálně jedná.

Obsah rozvojového programu: 
 
Modul Název   Termín
1 Leader a jeho potřeby, princip dozrávání osobnosti Detail 13. - 14.09. 2021
2 Leader zná sebe i lidi, které vede Detail 18. - 19. 10. 2021
3 Leader - kouč  Detail 22. - 23.11. 2021
4 Charismatický leader Detail 25. - 25.01. 2022
5 Trénink emočních dovedností Detail 21. - 22.02. 2022
6 Trénink osobního mistrovství leadera Detail 04.- 05. 04. 2022
 
 

Doporučené semináře po absolvování kurzu:
Enneakoučink
EPTP Sekce 2 - Panely

Reference
Karel Dohnal
07.01.2017
+Absolvování "Vědomého leadershipu" přináší dva efekty. Při styku s okolím, při komunikaci ap. je absolvent schopen sám sebe zařadit, zná znaky své strategie, negativa, pozitiva, může omezit a eliminovat tak příčiny konfliktů a nedorozumění z vlastní strany. Se stejným kalibrem může pak absolvent pracovat i na svém partnetovi, protihráči atd. Může obrousit třecí plochy a zabránit tak "STOPCE" od protistrany. Pokud jsou ve vztahu absolventi oba vzniká synergický efekt. V případě je v týmu absolventů více, nebo dokonce všichni je přirozené, že výsledky rostou exponenciálně.
-Při organizaci by to chtělo lepší technické zabezpečení a lepší přenos organizačních informací.
 
Cena: 50000,- Kč
Termíny:
04.04. - 05.04.2022
Místo:výjezd mimo Prahu
Lektor:Mgr. Michaela Velechovská, PhD.
Seminář:Trénink osobního mistrovství leadera
21.02. - 22.02.2022
Místo:mimo Prahu
Lektor:Mgr. Michaela Velechovská, PhD.
Seminář:Trénink emočních dovedností
22.11. - 23.11.2021
Místo:Praha, Kolovratská 110/4
Lektor:Mgr. Michaela Velechovská, PhD.
Seminář:Leader - kouč
18.10. - 19.10.2021
Místo:Kolovratská 110/4, Praha
Lektor:Mgr. Michaela Velechovská, PhD.
Seminář:Leader zná sebe i lidi, které vede
25.01. - 26.01.2022
Místo:Praha, Kolovratská 110/4
Lektor:Mgr. Michaela Velechovská, PhD.
Seminář:Charismatický leader
Zvolte termín:
TermínSeminářMístoLektor
04.04. - 05.04.2022Trénink osobního mistrovství leaderavýjezd mimo PrahuMgr. Michaela Velechovská, PhD.
21.02. - 22.02.2022Trénink emočních dovednostímimo PrahuMgr. Michaela Velechovská, PhD.
22.11. - 23.11.2021Leader - koučPraha, Kolovratská 110/4Mgr. Michaela Velechovská, PhD.
18.10. - 19.10.2021Leader zná sebe i lidi, které vedeKolovratská 110/4, PrahaMgr. Michaela Velechovská, PhD.
25.01. - 26.01.2022Charismatický leaderPraha, Kolovratská 110/4Mgr. Michaela Velechovská, PhD.